Π89-4.4: Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ ΠΣΕ με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ»

Πρόσκληση