Π89-4.2: Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Άξονα Προτεραιότητας: 4.8 «Οδική ασφάλεια» με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Πρόσκληση