Π.Ε. Βοιωτίας: Κοινοποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας μετά από αλλαγή Φορέα της Μονάδας Επεξεργασίας Μετάλλων –Παραγωγής Σωλήνων Ορειχάλκου, Σύρματος και Παραγωγής Κραμάτων Χαλκού ιδιοκτησίας ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ( πρώην FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝ. ΑΕ)

1177676.004 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ ( ΠΡΩΗΝ FITCO ) 2021