Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης(Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,95 kW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨ΕΠΤΑΠΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (διακριτικός τίτλος: SEVEN GATES Ε. ΚΟΙΝ.)¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Κοπρισιά¨

68Χ47ΛΗ-Π15 (1)

Σχολιάστε