Π.Ε.Βοιωτίας : Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,95 kW¨ της εταιρείας με επωνυμία ¨EXTRA BIOMASS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY (διακριτικός τίτλος: EXTRA BIOMASS S.M.P.C)¨

64827ΛΗ-ΨΥ3

Σχολιάστε