Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,50 kW¨ της εταιρείας με επωνυμία ¨ΚΟΤΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Βάρκο¨ της Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Ψ7Υ7ΛΗ-4ΦΕ

Σχολιάστε