Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,20 KW¨ της εταιρείας ¨SOLASTRON Ε.Ε.¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΣΙΔΕΡΗ¨ Δ.Ε. Δαυλείας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω7787ΛΗ-ΒΥΤ

Σχολιάστε