Π.Ε.Βοιωτίας :Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,20 KW¨ της ¨ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΜΑΛΤΑ¨ Δ.Ε. Δαυλείας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

612Α7ΛΗ-ΞΩ6 (1) (1)