Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 498,96 kW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ENERCOPLAN INVESTMENTS Α.Ε.)

63Ω17ΛΗ-ΤΥ1

Σχολιάστε