Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 399,36 KW¨ του ¨ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΣΒΑΛΑ¨ της Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου Αλαλκομενών Δ.Ε. Κορωνείας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ7Υ87ΛΗ-4ΘΧ

Σχολιάστε