Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ) για το έργο : “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 999,81 KW” της εταιρείας με επωνυμία “SOLARIS POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( διακριτικος τίτλος SOLARIS POWER ΑΕ )” που βρίσκεται στην θέση “Πάτημα” της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2019_1273_193560_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σχολιάστε