Π.Ε.Βοιωτίας : Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ) για το έργο : ¨Σύστημα  δύο (2) στεγανών εδαφοδεξαμενών υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου ¨ ιδιοκτησίας της εταιρίας με επωνυμία ¨ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ Ο.Ε.¨

68Λ17ΛΗ-5ΗΛ

Σχολιάστε