Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 987,53MW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨EUROPROJECT ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΑΕ¨

2

Σχολιάστε