Π.Ε.Βοιωτίας : Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,29 kW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨PHOTOVOLTAIC ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨

7ΜΡΤ7ΛΗ-7ΓΥ