Π.Ε.Βοιωτίας : Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,29 kW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨ΕΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ¨ 

6Ρ157ΛΗ-1ΒΡ (1) (1)

Σχολιάστε