Π.Ε. Βοιωτίας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας