Π.Ε.Βοιωτίας: Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών για την απόκτηση αδειών χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων (Πρακτικό μέρος, 8η Ειδικότητα Ά και Β΄ Ομάδας)