Π.Ε. Βοιωτίας: Περίληψη απόφασης επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 91354/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ_Ι ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ_signed