Π.Ε.Βοιωτίας : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011 όπως ισχύει και του άρθρου 10 της ΚΥΑ με αριθμόν οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012, όπως ισχύει

ΑΥΤΟΨΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κορλός 2019_signed-1