Π.Ε. Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011 (ΓΚΡΕΚΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ).

ΓΚΡΕΚΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ 01-2020_signed