Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.3982/2011 (φορέας ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ, θέση «Κοκκινόχωμα» Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας)

3762_ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 10-2019_signed

Σχολιάστε