Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 5 & 6 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012, όπως ισχύει (προς ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΑΒΕΕ Θέση « 2ο ΧΛΜ Θηβών – Λιβαδειάς », Δ.Ε Θήβας)

ΑΥΤΟΨΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΑΒΕΕ 2019_signed

Σχολιάστε