Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 3 & 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως ισχύει (προς STAALCO ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ)

ΑΥΤΟΨΙΑ STAALCO 2019_signed

Σχολιάστε