Π.Ε.Βοιωτίας: Δηλώσεις των φαρμακείων Θήβας που αφορούν στο διευρυμένο ωράριο για το δίμηνο από 01/03/20-30/04/20