Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. Φθιώτιδας)

127182_1560_2018-2

619Τ7ΛΗ-ΒΜΦ

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: απο 02/07/2018 έως και 06/07/2018

Σχολιάστε