Π.Ε.Φθιώτιδας: Γνωστοποίηση λειτουργίας της μεταποιητικής δραστηριότητας της μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης κρασιού ιδιοκτησίας LA TOUR MELAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

z__notifybusiness_22-notifybusiness_1092603.004