Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης για την μονάδα κέντρου αποθήκευσης και διανομής (ΦΑΜΑΡ ΜΟΝ. ΑΒΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ__20 04 2021_ΦΑΜΑΡ-1_signed