Π.Ε. Φθιώτιδας: Ανακοίνωση υπ’ αριθµ. ΣΟΧ1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ  1.2016 είναι από 6/5/2016  έως 16/5/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΣΟΧ1/2016