Π.Ε.Φωκίδας : Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση για το έτος 2019 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Φωκίδας (Σ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ - 10η 2019, για την 12-09-2019