Π.Ε. Φωκίδας: Ενημέρωση για τους δικαιούχους και απορριπτόμενους του Προγράμματος «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»

Ανάρτηση των τελικών καταστάσεων Δικαιούχων & Απορριπτόμενων του Προγράμματος ‘Παράταση διετίας για την Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας’.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

AΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ