Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ: Ακύρωση ανακοίνωσης για την ασφάλιση οχημάτων

Ακυρώνουμε την υπ΄αριθμ.  71403/3356/26-05-2015 ανακοίνωσή μας για την ασφάλιση των οχημάτων μας και τον συνημμένο πίνακα  προκειμένου να ελεγχθούν περαιτέρω τα στοιχεία και ο αριθμός των προς ασφάλιση οχημάτων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική ανακοίνωση

Σχολιάστε