Π.Ε. Φωκίδας: Άδεια λειτουργίας εκσυγχρονισθέντος (και επεκταθέντος) εργοστασίου πλαστικών ειδών συσκευασίας

Άδεια λειτουργίας εκσυγχρονισθέντος (και επεκταθέντος) εργοστασίου πλαστικών ειδών συσκευασίας, της εταιρείας “ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε”, στην Τοπ. Κοινότητα Μαλαμάτων, του Δήμου Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση