Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) μονάδας αποθήκευσης, ταξινόμησης, αποσυναρμολόγησης, απορρύπανσης & μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» , που βρίσκεται στη θέση «Βαρικό Ριτσώνας» Δ.Κ. Βαθέος της Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΨΚΓΝ7ΛΗ-ΗΜΤ