Π.Ε Εύβοιας : «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανίας χύτευσης αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση στη θέση «Μνήμα Κατή» στη Ριτσώνα, Δ.Ε. Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.»

6ΨΑΟ7ΛΗ-ΝΒΙ