Π.Ε Εύβοιας : «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στη θέση «Γλύφα», Δ.Ε. Ανθηδώνας, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

αποφαση υπαγωγησ σε ππδ (ΑΔΑ)