Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ:Γνωστοποίηση Αίτησης Παρόχου Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων για Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, σύμφωνα με την 725/23/5-1-2012 ΚΥΑ (“Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Eπικοινωνιών”) και ειδικότερα το άρθ. 8, δημοσιοποιεί την Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, που υπέβαλε Πάροχος Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προκειμένου να του χορηγηθεί η Άδεια Διέλευσης του Δικτύου του από το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Ευβοίας.

Η παρούσα παραμένει αναρτημένη επί 15ήμερον προκειμένου να ενημερωθούν και οι λοιποί Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι για τις περιοχές εκσκαφής.

(Πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικών Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. Αρμόδιος: Ελ. Βασιλείου (Τηλ.:22213 53836, fax: 22213 53851).

Για ενημέρωση (κείμενο+χάρτες) πατήστε εδώ.

Σχολιάστε