Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ (ΨΧΠΣ7ΛΗ-ΚΞΗ)