Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «GREEK METAL RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο

Σχολιάστε