Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4177/1 ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ