Π.Ε.Εύβοιας: Άδεια εγκατάστασης για φορητή μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού με φορέα εκμετάλλευσης το «ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ»

ΣΚΥΡΟΣ-ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ-ΑΔΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σχολιάστε