Ορθή Επανάληψη του αποσπάσματος αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ. αποφ. 329/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 329ΟΕ_2019 Ω7037ΛΗ-Ρ1Ν

Σχολιάστε