Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης για συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2022 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3HΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2022(1)