Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση στην 12η (Τακτική) συνεδρίαση, της Τετάρτης 18ης Δεκεμβρίου 2019, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σχολιάστε