ΠΕ Βοιωτίας: Ορθή επανάληψη ως προς τον φορέα-Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΒΕΕ

3288 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ορθη επαν. 26-07-2016

Σχολιάστε