Ορθή Επανάληψη ως προς τα θέματα 25 και 31 της 07-04-2014,αριθμός πρακτικού 10 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη ως προς τα θέματα 25 και 31 της συνεδρίασης της 07-04-2014, αριθμός πρακτικού 10 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε