ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αριθμός Πρακτικού 25, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Αυγούστου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛ9Β7ΛΗ-301-signed