ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Αριθμός Πρακτικού 15, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της της 29ης Μαΐου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΥ07ΛΗ-9ΥΞ-signed 633

Σχολιάστε