ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αριθμός Πρακτικού 14, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαΐου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΙΩ7ΛΗ-Ζ3Τ-signed

Σχολιάστε