ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Αριθμός Πρακτικού 10, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΗΜ7ΛΗ-9ΡΣ-signed

Σχολιάστε