Ορισμός παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ΠΣΤΕ τον Αύγουστο 2021

ΔΑΕΦΚ ΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2021(1)